Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 64
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 64. Fer seguiment i avaluació del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

    • L2.3. El Consell de Ciutat ha de fer una revisió anual de l’estat d’execució del Programa d’actuació municipal. Aquesta valoració s’ha de comunicar a totes les entitats censades al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
    • L2.4. Els consells ciutadans de districte han de fer una revisió del Programa d’actuació del districte, cada dos anys, fins a la seva execució completa. Aquesta valoració s’ha de comunicar a totes les entitats del districte censades al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona, com també a les persones del districte inscrites al Registre Ciutadà i a les persones que han fet aportacions prèvies a la seva elaboració en el procés participatiu corresponent, i al Consell de Ciutat