Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 60
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O4: Generar coneixement com a sector
 • 60. Creació d’una comissió de reflexió sobre els rols de les entitats de segon i tercer nivell.
 • El CAB va elaborar una Diagnosi de les Associacions de segon nivell a Barcelona que podeu consultar en aquest enllaç: http://www.cab.cat/estudi-dentitats-de-segon-grau.html
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.2 Impulsarem la creació de xarxes interassociatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i la realització de projectes conjunts que promoguin la diagnosi, l'anàlisi, l'avaluació i les propostes de millora de la realitat associativa

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F6.1 Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d'oferir suport, serveis, coneixements i compartir estructures amb les entitats de base

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)