Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 59
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O3: Optimitzar els mecanismes de comunicació entre les associacions
 • 59. Posar en marxa un portal d’entitats que permeti a la ciutadania disposar d’una agenda d’activitats lúdiques, culturals, educatives i socials.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

    • L4.2. L’elaboració de l’Agenda de la participació competeix a la Direcció de Participació i Associacionisme, si bé requereix la col·laboració de tots els sectors i districtes per garantir-ne el manteniment i l’actualització. Cada districte i sector ha d’elaborar la seva pròpia agenda, que s’ha d’integrar a l’Agenda de la participació de Barcelona.