Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 57
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O3: Optimitzar els mecanismes de comunicació entre les associacions
 • 57. Facilitació de campanyes de visualització de l’associacionisme en mitjans de comunicació locals i nacionals.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F11.3 Facilitar, per part de l'administració, la identificació, l'assessorament i la promoció del treball en xarxa interestatal i internacional
   • F15.3 Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes pugin difondre els seus valors

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)