Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 56
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O3: Optimitzar els mecanismes de comunicació entre les associacions
 • 56. Creació d’una agència de comunicació associativa. Que estableixi un treball de col·laboració i continuïtat amb els diferents agents de comunicació existents. Ex Col·legi de periodistes, ...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F15.3 Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes pugin difondre els seus valors
   • F15.4 Facilitar l'aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, tot promovent una visió positiva

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)