Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 55
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O3: Optimitzar els mecanismes de comunicació entre les associacions
 • 55. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)