Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 54
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O3: Optimitzar els mecanismes de comunicació entre les associacions
 • 54. Utilització de les TIC i altres mitjans per millorar les eines de comunicació i de treball mancomunant esforços tècnics i econòmics.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F7.1.Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència com ara: A. elaborar i difondre guies de bones pràctiques i de transparència, B. promoure la publicació i la difusió de les memòries de les entitats. C. Fomentar l'ús de les Tecnologies
   • F10.3. Fomentar l'ús de les TIC's (fòrums i intranets) per a millorar la participació.
   • F11.2 Potenciar l'ús de les TIC's com a eina de treball en xarxa, tot finançant processos i metodologies de treball i aplicació i millorar la funcionalitat de xarxanet.org

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)