Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 50
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics entre les associacions
 • 50. Realització d’una reflexió i planificació estratègica amb les entitats de 2n i 3r nivell (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la corresponsabilitat
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.4 Fer trobades i habilitar espais de reflexió entre entitats entorn els models de gestió del voluntariat

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)