Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 49
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics entre les associacions
 • 49. Identificació i optimització dels recursos i serveis compartits entre les associacions.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.1 Mantindre l'equilibri entre exercir la llibertat per constituir noves associacions i frenar l'excessiva atomització del sector. Per tant, es prioritza la necessitat de treballar en xarxa, fomentar les federacions de segon i tercer nivell i generar

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)