Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 47
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics entre les associacions
 • 47. Creació d’espais de participació i coordinació associativa (sectorials i territorials) i consolidació de les ja existents.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

    • L5.6. Donar suport especialment als processos d’articulació associativa, creació i consolidació de xarxes d’associacions de segon i tercer grau, tant de tipus sectorial com territorial.