Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 44
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O4: Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, laboral i associativa
 • 44. Priorització de subvencions per part de l'administració a empreses que faciliten l'enfortiment del teixit associatiu amb mesures de flexibilització horària.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)