Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 42
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O4: Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, laboral i associativa
 • 42. Impuls de polítiques del temps que incloguin les associacions com actor estratègic en el pacte del temps de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres plans.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

    • L6.4 Observar i interpretar els usos del temps de la ciutat per millorar la diversitat participativa de la ciutadania. L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el programa NUTS (Nous Usos Socials del Temps), està desenvolupant un procés de recerca, anàlisi i diagnòstic sobre els desequilibris i les tensions en els usos del temps de la ciutadania, com també les noves pràctiques d'organitzacions horàries. Aquest treball cal aprofitar-lo per aconseguir una millora de la presència de la diversitat ciutadana en els espais de participació municipals, de manera que puguin implementar fórmules innovadores de funcionament en els òrgans, els mecanismes i els processos participatius que s'adaptin a la realitat quotidiana de les persones i a les seves necessitats de conciliar el temps personal, familiar, laboral i de participaició en el bon govern de la ciutat.