Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 41
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O4: Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, laboral i associativa
 • 41. Recerca d’altres experiències de polítiques del temps vinculades a la participació, així com de relació entre empresa i associacionisme.
 • Destaquem les jornades "Tendències del Temps de Treball a Europa Impacte de les Mesures de Flexibilitat en les Empreses i les Persones" organitzades per la Xarxa d'Empreses NUST http://w3.bcn.cat/fitxers/webempreses/programajornada24novxarxaempresesnust.310.pdf
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F4.3. Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laobral i voluntària; cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i incidint des del mateix sector en la seva consideració en aquells aspectes de relació

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)