Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 36
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O3: Generar coneixement sobre l’associacionisme
 • 36. Potenciar l'Observatori de la vida associativa com una eina de generació de coneixement.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F14.3 Afavorir l'elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les necessitats socials emergents
   • F12.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)