Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 32
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O3: Generar coneixement sobre l’associacionisme
 • 32. Desenvolupar eines d'investigació pròpies i promoure les capacitats d'incidència associativa en els organismes d'investigació sociològica
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.2 Impulsarem la creació de xarxes interassociatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i la realització de projectes conjunts que promoguin la diagnosi, l'anàlisi, l'avaluació i les propostes de millora de la realitat associativa

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F12.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats
  • F14.3 Afavorir l'elaboració de diagnòstics des de les entitats per fer front a les necessitats socials emergents

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)