Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 30
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O3: Generar coneixement sobre l’associacionisme
 • 30. Recull de bones pràctiques en relleu a les Juntes directives
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.5. Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de voluntariat de l'entitat
   • F6.2 Iniciar una línia d'estudi per analitzar els motius que dificulten els relleus als òrgans directius de les entitats
   • F7.1.Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència com ara: A. elaborar i difondre guies de bones pràctiques i de transparència, B. promoure la publicació i la difusió de les memòries de les entitats. C. Fomentar l'ús de les Tecnologies
   • F10.5. Promoure l'accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l'entitat i la seva participació a les diferents fases del cicles dels projectes

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)