Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 27
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 27. Incorporació en la Guia d'acollida de les OAC (Oficines d'Atenció al Ciutadà), el llistat d'associacions existents en el Districte/barri, a l'hora de fer l'empadronament
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F3.4. Publicar, difondre i actualitzar registres, censos i guies d'entitats de voluntariat que tinguin en compte els àmbits i territoris
   • F4. 5 Facilitar i promocionar la participació en la comunitat i el voluntariat de les noves ciutadanies comptant amb el suport tècnic de l'administració pública, tot garantint que qualsevol persona, amb independència de la seva situació administrativa, pu
   • F12.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats
   • F14.2 Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i associacions dotant-les de recursos i formació, i evitar els obstacles que ho impedeixen

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)