Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 26
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 26. Creació de cartelleres associatives exclusives, espais de difusió propis, mercats, places, escoles, instal·lacions esportives, canal metro.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.7. Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat
   • F3.3. Oferir recursos perquè les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat
   • F12.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats
   • F15.2 Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància del fet d'associar-se

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)