Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 23
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 23. Revisió, organització, actualització i manteniment del Fitxer Generals d’Entitats
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.3 Operativitzarem i optimitzarem el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, la consulta i el manteniment en línia, l'explotació de dades i el desenvolupament del mapa d'entitats i associacions, així com el de grups i xarxes de participació ciutadana d

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L5.3. La Direcció de Participació i Associacionisme ha de mantenir actualitzat el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes amb la informació subministrada pels districtes, els barris i els sectors municipals, que l’han de tenir a la seva disposició, tant per gestionar canvis de dades com per fer consultes. Cal que promogui la màxima difusió del fitxer. Es reconeix el rol protagonista de cada entitat de la ciutat en mantenir i actualitzar les seves dades en el fitxer.