Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 21
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 21. Elaboració de plans de comunicació a les associacions que tinguin en compte la diversitat d’agents al voltant del sector associatiu.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.6 Crearem i implementarem un servei d'informació i dinamització den els centres d'educació secundària com a instrument de foment de la participació i de l'associacionisme juvenil.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F15.2 Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància del fet d'associar-se
  • F2.7. Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat
  • F3.1. Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma continuada i d'abast general
  • F3.3. Oferir recursos perquè les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)