Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 170
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L3: Afavorir l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • O2: Potenciar l'ús, l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • 170. Facilitar l’accés de les associacions al parc immobiliari de les administracions en règim de lloguer o compra en condicions avantatjoses
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais
  • 1.7.4.4 Treballarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per trobar una ubicació física idònia a les federacions d'entitats més representatives del teixit associatiu de Catalunya, amb seu a Barcelona.
  • 1.7.4.5 Estudiarem, conjuntament amb l'Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya, una línia de suport per a la patrimonialització de les associacions, prioritzant la màxima utilització dels espais en usos associatius propis, cedits o comp

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.6 Facilitar l'adquisició dels béns patrimonials de les entitats no lucratives

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)