Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 164
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L3: Afavorir l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • O1: Conèixer l'estat del patrimoni públic/privat dels territoris
 • 164. Creació de nous equipaments associatius a la ciutat.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais
  • 1.7.4.6 Impulsarem, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Municipal d'Associacions, el disseny i la implementació d'una xarxa de casals d'associacions única a Barcelona que, formant part del Pla d'equipaments de la ciutat, asseguri a cada districte
  • 4.2.1.1 Reclamarem a la Generalitat de Catalunya l'alliberament definitiu, en aquest mandat, dels recintes penitenciaris de la ciutat per tal que es converteixin en nous equipaments d'ús ciutadà (elaborant plans especials pertinents. Per exemple: Model)
  • 4.2.1.3 Portarem a terme actuacions en gestió de sòl per avançar en l'execució dels plans d'equipaments adreçats als ciutadans i ciutadanes:equipaments locals de Can Batlló, canòdrom, cotxeres de Borbó, Marina…Impulsarem l'execució del Pla de biblioteques

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)