Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 161
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L3: Afavorir l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • O1: Conèixer l'estat del patrimoni públic/privat dels territoris
 • 161. Promoure la reflexió en el si del sector associatiu sobre la modalitat i característiques dels equipaments que les associacions necessiten a la ciutat
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)