Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 160
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L3: Afavorir l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • O1: Conèixer l'estat del patrimoni públic/privat dels territoris
 • 160. Promoure la flexibilització i ampliació d’horaris de les associacions amb patrimoni propi per cobrir diferents necessitats d’ús per a d’altres associacions i activitats. Ex: ateneus, casals, ...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.4.3.1 Impulsarem actuacions i bones pràctiques per adequar i fer compatibles els horaris de serveis públics i privats a les noves necessitats de la ciutadania i elaborarem un mapa horari de la ciutat, per informar i difondre l'horari dels serveis i equi
  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)