Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 16
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 16. Garantir el suport i la coordinació en els processos de reflexió estratègica dels diferents agents de les administracions (Xarxanet, Torre Jussana, Diputació...)
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.5.5. Definirem i implantarem un nou model de gestió associativa a Torre Jussana, com a equipament de referència de les associacions a la ciutat de Barcelona que inclogui serveis d'informació, assessorament, formació, un centre de documentació, recurso

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)