Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 159
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L3: Afavorir l'adquisició i el manteniment del patrimoni associatiu
 • O1: Conèixer l'estat del patrimoni públic/privat dels territoris
 • 159. Elaboració del mapa i diagnòstic d’equipaments associatius de la ciutat que permeti definir: Quins locals tenen les associacions, en quin estat es troben, quin és el grau d'ocupació i quin ús en poden fer altres associacions
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.4.3.1 Impulsarem actuacions i bones pràctiques per adequar i fer compatibles els horaris de serveis públics i privats a les noves necessitats de la ciutadania i elaborarem un mapa horari de la ciutat, per informar i difondre l'horari dels serveis i equi

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L5.14. L’Observatori Local de la Democràcia Participativa (OLDPB) ha de documentar les experiències positives ja portades a terme de gestió cívica, avaluar-ne l’efectivitat, estudiar l’aplicabilitat dels diferents formats existents i presentar un informe anual amb les corresponents recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona.