Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 157
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O2: Promoure la investigació sobre la Gestió Cívica i sobre els beneficis que aporta
 • 157. Incorporació de la participació de les associacions en equipaments municipals on no hi ha cap tipus de gestió cívica.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)