Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 152
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 152. Reclamar el paper del sector associatiu com a interlocutor vàlid en qualsevol procés que iniciï l’Ajuntament de Barcelona que afecti el funcionament dels equipaments cívics.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.6 Impulsarem, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Municipal d'Associacions, el disseny i la implementació d'una xarxa de casals d'associacions única a Barcelona que, formant part del Pla d'equipaments de la ciutat, asseguri a cada districte

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)