Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 148
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 148. Facilitar la participació de les associacions en els processos de disseny de les activitats en els equipaments cívics.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais
  • 1.7.4.6 Impulsarem, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Municipal d'Associacions, el disseny i la implementació d'una xarxa de casals d'associacions única a Barcelona que, formant part del Pla d'equipaments de la ciutat, asseguri a cada districte

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L6.11. Impulsar que en els òrgans de decisió, seguiment i coordinació dels diferents equipaments juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) hi hagi una participació rellevant del teixit associatiu juvenil representatiu de l’àmbit d’actuació (ciutat/districte/barri). Promoure que la gestió dels casals de joves sigui desenvolupada per les associacions juvenils del territori, si mostren el desig corresponent de fer-ho.