Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 147
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 147. Prioritzar la gestió cívica com a forma d'externalització de serveis i equipaments incloent clàusules socials quan aquesta no siguin possible
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais
  • 1.7.4.6 Impulsarem, amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Municipal d'Associacions, el disseny i la implementació d'una xarxa de casals d'associacions única a Barcelona que, formant part del Pla d'equipaments de la ciutat, asseguri a cada districte

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L5.14. L’Observatori Local de la Democràcia Participativa (OLDPB) ha de documentar les experiències positives ja portades a terme de gestió cívica, avaluar-ne l’efectivitat, estudiar l’aplicabilitat dels diferents formats existents i presentar un informe anual amb les corresponents recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona.
   • L5.15. Depenent de l’informe de la mesura anterior, com a reconeixement i impuls de la gestió cívica, es valorarà quins equipaments o programes municipals poden ser objecte de gestió cívica i es donaran les passes necessàries per a la formalització del conveni, tot respectant la legislació vigent.
   • L5.13. Amb relació a la gestió cívica dels equipaments i els serveis municipals, documentar les experiències que ja s’han dut a terme, avaluar-ne l’efectivitat, incorporar les seves memòries en les bones pràctiques participatives de Barcelona i estudiar l’aplicabilitat dels diferents formats existents, en el marc de l’article 12 de les Normes reguladores de la participació ciutadana. Així mateix, promoure aquestes experiències a tota la ciutat.