Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 146
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 146. Promoure un pacte ciutadà entre les entitats de 2n i 3r grau i l'Ajuntament de Barcelona, sobre la clarificació de criteris de transparència dels processos en la cessió de la gestió d'equipaments i locals per modalitat de gestió cívica i altres form
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)