Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 145
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 145. Desenvolupament d'un reglament que desenvolupi la gestió cívica a Barcelona tal com preveu la Carta Municipal i les normes reguladores de participació ciutadana
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

    • L5.13. Amb relació a la gestió cívica dels equipaments i els serveis municipals, documentar les experiències que ja s’han dut a terme, avaluar-ne l’efectivitat, incorporar les seves memòries en les bones pràctiques participatives de Barcelona i estudiar l’aplicabilitat dels diferents formats existents, en el marc de l’article 12 de les Normes reguladores de la participació ciutadana. Així mateix, promoure aquestes experiències a tota la ciutat.
    • L5.14. L’Observatori Local de la Democràcia Participativa (OLDPB) ha de documentar les experiències positives ja portades a terme de gestió cívica, avaluar-ne l’efectivitat, estudiar l’aplicabilitat dels diferents formats existents i presentar un informe anual amb les corresponents recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona.
    • L5.15. Depenent de l’informe de la mesura anterior, com a reconeixement i impuls de la gestió cívica, es valorarà quins equipaments o programes municipals poden ser objecte de gestió cívica i es donaran les passes necessàries per a la formalització del conveni, tot respectant la legislació vigent.