Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 137
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L1: Facilitar l'ús democràtic de l'espai públic com un espai relacional i de pertinença a la comunitat
 • O2: Simplificar la normativa per facilitar la utilització de l'espai públic
 • 137. Conèixer la normativa municipal que s’aplica en la utilització de l’espai públic.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)