Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 129
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O3: Enfortir els serveis bancaris destinats al món associatiu
 • 129. Promoció de les administracions catalanes a formar part de les banques ètiques, destinant capital als seus dipòsits
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)