Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 127
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O3: Enfortir els serveis bancaris destinats al món associatiu
 • 127. Acords de col·laboració amb la Banca ètica i les Cooperatives de crèdit.
 • El sector associatiu s'està implicant de forma general, però manca la implicació de les administracions.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)