Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 124
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O2: Diversificar les fonts de finançament
 • 124. Pla de formació sobre finançament per a les associacions
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.2. Donar suport a les entitats per a l'elaboració de plans de sostenibilitat i viabilitat econòmica
   • F5.8 Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de facilitar la cerca de finançament privat i la diversificació de fonts d'ingressos

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)