Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 123
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O2: Diversificar les fonts de finançament
 • 123. Fomentar nous projectes que treballin l’autogestió, els bancs del temps associatiu, micro-mecenatge, ...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.2. Donar suport a les entitats per a l'elaboració de plans de sostenibilitat i viabilitat econòmica
   • F5.5 Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l'esponsorització d'entitats per part d'empreses tot afavorint l'increment dels beneficis fiscals a les empreses col·laboradores

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)