Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 118
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O2: Diversificar les fonts de finançament
 • 118. Prioritzar esforços i temps a millorar el finançament propi de les associacions.
 • Ha de ser una estratègia conjunta del sector associatiu de la ciutat i del país
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)