Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 117
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O1: Treballar en xarxa entre i amb les associacions per compartir recursos i sumar forces
 • 117. Creació d'una Agència de mecenatge de composició mixta (pública-privada) que vinculi i gestioni el finançament de les grans empreses: rendiment de comptes de les activitats/projectes finançats, ...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.5 Millorar la llei de mecenatge com a mesura de foment de l'esponsorització d'entitats per part d'empreses tot afavorint l'increment dels beneficis fiscals a les empreses col·laboradores
   • F13.1 Garantir el rol de l'administració com a validora de la bona gestió de les pròpies entitats que col·laboren amb les empreses
   • F13.4 Actualitzar i fer accessible una guia d'empreses amb responsabilitat social corporativa

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)