Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 116
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O1: Treballar en xarxa entre i amb les associacions per compartir recursos i sumar forces
 • 116. Difondre per part de les associacions de 2n nivell l’optimització de recursos recursos i subvencions perquè les associacions de primer nivell les coneixen.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F6.1 Donar suport a les entitats de segon nivell en la seva funció d'oferir suport, serveis, coneixements i compartir estructures amb les entitats de base

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)