Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 113
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L2: Ampliar i potenciar l'autonomia financera de les entitats
 • O1: Treballar en xarxa entre i amb les associacions per compartir recursos i sumar forces
 • 113. Promoure aliances entre el sector de l’economia social i el sector associatiu perquè prioritzin els seus serveis i s’aconsegueixin preus avantatjosos per l’associacionisme.
 • El CAB ha iniciat un procés de col·laboració amb la Xarxa d'Econòmia Solidària (www.xes.cat)
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)