Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 11
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 11. Sistematització de processos per afavorir els traspassos.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.5. Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de voluntariat de l'entitat
   • F2.6. Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin d'eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat
   • F6.2 Iniciar una línia d'estudi per analitzar els motius que dificulten els relleus als òrgans directius de les entitats
   • F6.3.a Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i els materials de suport a les estructures organitzatives de les entitats: editar manuals de qualitat i de bones pràctiques per a la gestió d'entitats i per l'establiment de protoc

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)