Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 108
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 108. Anul·lació de l’IVA o l’aplicació de l’IVA reduït per les associacions sense ànim de lucre.
 • Cal destacar que a nivell europeu s'ha aprovat un informe no vinculant que demana eximir d'IVA a les ONG http://www.cab.cat/leurocambra-proposa-eximir-diva-a-les-ong.html
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)