Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 106
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 106. Agilitzar els requisits i els tràmits per a poder obtenir la Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.5.3 Crearem la Declaració d'Entitats d'Interès Ciutadà com a eina de reconeixement i impuls a les millors pràctiques associatives amb l'objectiu d'estimular l'associacionisme i el voluntariat

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.7 Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d'utilitat pública com a garantia de qualitat

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)