Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 102
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 102. Aplicació de la llei de morositat en les administracions públiques. BOE. Llei 15/2010 de 5 de juliol. Entrada en vigor en la seva totalitat l’1 de gener de 2013.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.5.7 Participarem, en el si del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, en la definició, implantació i seguiment d'un nou model de finançament associatiu.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.1.e Millorar les eines de finançament públic existents: estudiar diferents mecanismes per adaptar les convocatòries a les necessitats i activitats de les entitats com: flexibilitzar períodes d'execució, garantir la resolució i pagament de convocatòries

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)