Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 101
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 101. Creació d’una comissió de treball d’anàlisis i adequació de les taxes per implementar la proposta de taxes associatives i diferenciada del sector lucratiu.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.5.7 Participarem, en el si del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, en la definició, implantació i seguiment d'un nou model de finançament associatiu.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)