Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 10
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 10. Definició de protocols de relleu a les Juntes Directives i Assemblees: clarificació tasques, funcions i rols que desenvolupin les persones membres de les Juntes directives, plans d’acollida per a nous membres de junta on s’explicitin la missió, valor
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F10.5. Promoure l'accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l'entitat i la seva participació a les diferents fases del cicles dels projectes

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)