Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
91 91. Seguiment del compliment del conveni entre l’associació i l’administració mitjançant mecanismes de transparència
92 92. Facilitar avals a les associacions que presten serveis de l’administració o gestionen equipaments.
93 93. Millora en els terminis de renovació i negociació dels convenis de gestió d’equipaments i serveis per tal que les associacions no hagin de cobrir per avançat el període en el que es desenvolupa la negociació.
94 94. Cobrir les despeses d’interessos i altres costos afegits (comissions bancàries) que comporten els retards dels seus pagaments per part de l’administració.
95 95. Facilitar avals de pagament per part de l’administració per cobrir els retards
96 96. Permetre període de revisió del projecte econòmic un cop atorgada la quantitat econòmica.
97 97. Incloure les despeses de les comissions bancàries que es generen arrel de la sol·licitud de crèdit com a despeses justificables en les subvencions per part de les administracions.
98 98. Realització d’un estudi que identifiqui els impostos, les taxes i preus públics, identificant el tracte que reben les associacions i altres agents.
99 99. Coneixement de les lleis i elaboració de dictàmens
100 100. Aplicació de la llei de morositat en les administracions públiques. BOE. Llei 15/2010 de 5 de juliol. Entrada en vigor previ procés d’adaptació l’1 de gener de 2013.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171