Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
83 83. Crear un nou circuit en el procés de subvencions: Iniciar-lo en el darrer trimestre de l’any, donar a conèixer l’atorgament en el primer trimestre de l’any i justificar-ho a finals d’any.
85 85. Establir criteris clars i únics sobre quines activitats i despeses són subvencionables o no, i quins agents desenvolupen aquestes línies de subvenció (Ex: a Barcelona, ajuntament o districte).
93 93. Millora en els terminis de renovació i negociació dels convenis de gestió d’equipaments i serveis per tal que les associacions no hagin de cobrir per avançat el període en el que es desenvolupa la negociació.
94 94. Cobrir les despeses d’interessos i altres costos afegits (comissions bancàries) que comporten els retards dels seus pagaments per part de l’administració.
95 95. Facilitar avals de pagament per part de l’administració per cobrir els retards
96 96. Permetre període de revisió del projecte econòmic un cop atorgada la quantitat econòmica.
97 97. Incloure les despeses de les comissions bancàries que es generen arrel de la sol·licitud de crèdit com a despeses justificables en les subvencions per part de les administracions.
116 116. Difondre per part de les associacions de 2n nivell l’optimització de recursos recursos i subvencions perquè les associacions de primer nivell les coneixen.
117 117. Creació d'una Agència de mecenatge de composició mixta (pública-privada) que vinculi i gestioni el finançament de les grans empreses: rendiment de comptes de les activitats/projectes finançats, ...
121 121. Establiment d'acords i col·laboracions amb el sector privat: mecenatges i esponsoritzacions...
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171