Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
18 18. Organització d’accions periòdiques de reconeixement de la tasca de les persones associades.
22 22. Formació de persones vinculades a les associacions en matèria de comunicació
24 24. Col·laboracions amb mitjans de comunicació local i nacionals.
26 26. Creació de cartelleres associatives exclusives, espais de difusió propis, mercats, places, escoles, instal·lacions esportives, canal metro.
27 27. Incorporació en la Guia d'acollida de les OAC (Oficines d'Atenció al Ciutadà), el llistat d'associacions existents en el Districte/barri, a l'hora de fer l'empadronament
30 30. Recull de bones pràctiques en relleu a les Juntes directives
36 36. Potenciar l'Observatori de la vida associativa com una eina de generació de coneixement.
37 37. Incorporar l’associacionisme com un fet social d’interès per els estudis sociològics i d’opinió dels organismes oficials (Òmnibus, Idescat, CIS, CEO...)
38 38. Accessibilitat als diferents informes de diagnosi social que generen les administracions (plans de desenvolupament, plans comunitaris, plans de futur, plans entorn, premi Barcelona associacions,...
39 39. Potenciar la recerca en l’àmbit educatiu sobre associacionisme per potenciar els seus valors i coneixement (Ex. Beques, assignatures, premis recerca, ...)
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171