Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
144 144. Elaboració de criteris unificats per cada un dels models de gestió d’equipaments.
146 146. Promoure un pacte ciutadà entre les entitats de 2n i 3r grau i l'Ajuntament de Barcelona, sobre la clarificació de criteris de transparència dels processos en la cessió de la gestió d'equipaments i locals per modalitat de gestió cívica i altres form
150 150. Difusió dels convenis entre poliesportius i associacions que els utilitzen amb finalitats terapèutiques per reduir els costos de la seva utilització.
154 154. Afavorir l’assoliment d’un marc laboral que permeti el creixement i millora professional del sector
157 157. Incorporació de la participació de les associacions en equipaments municipals on no hi ha cap tipus de gestió cívica.
158 158. Afavorir la visualització de les entitats gestores dels projectes de gestió cívica mitjançant una política municipal de comunicació en què es prevegi aquesta realitat.
161 161. Promoure la reflexió en el si del sector associatiu sobre la modalitat i característiques dels equipaments que les associacions necessiten a la ciutat
163 163. Realització i divulgació d’un inventari d’espais públics disponibles als territoris amb l’objectiu de valorar la possibilitat d’esdevenir espais d’ús associatiu.
165 165. Creació de magatzems a l'hora de dissenyar els equipaments, tenint en compte les necessitats associatives (vestuari, gegants, colles de diable, pirotècnia, material festes majors...)
166 166. Fomentar les economies d’escala amb l’adquisició d’equipaments de manera compartida entre entitats
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171